X Manufaktura Satyry

LOGO MANUFAKTURA SATYRY

REGULAMIN KONKURSU MANUFAKTURA SATYRY 2019 – X Ogólnopolski Konkurs Satyryczny, Żyrardów 2019

Organizatorem i realizatorem konkursu jest Miasto Żyrardów.
Patronat honorowy nad imprezą sprawują: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury.
Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do artystów profesjonalnie uprawiających karykaturę i rysunek satyryczny, oraz do studentów Wyższych Uczelni Plastycznych.
Temat konkursu:

Na początku był… LEN

Żyrardów – polska stolica przemysłu lniarskiego, uprawa lnu, proces obróbki lnu i jego szerokie zastosowanie w przemyśle, przemysł lniarski, wyroby lniarskie i żyrardowska fabryka lniarska.

Wynalazki Filipa de Girarda, które zrewolucjonizowały przemysł lniarski.

Organizatorzy oczekują prac nawiązujących do tematu konkursu. Zachęcają do odwiedzenia strony internetowej Miasta Żyrardowa www.zyrardow.pl oraz strony internetowej Muzeum Mazowsza Zachodniego www.muzeumzyrardow.pl

Polecamy ,,Vademecum Żyrardowa” wydane przez Muzeum Mazowsza Zachodniego, które można pobrać w formie elektronicznej ze strony muzeum:

www.muzeumzyrardow.pl/index.php?p=vademecum

Oryginały prac mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej. Dopuszcza się collage i technikę komputerową. Wydruki prac wykonanych techniką komputerową muszą być odręcznie sygnowane. W przypadku prac wykonanych technikami komputerowymi prosimy o przesłanie na płycie CD ich zapisu elektronicznego (300 dpi, JPG,). Wyklucza się przesyłanie prac drogą elektroniczną oraz kserokopii prac oryginalnych.

Preferowany format: A3 (297 –420 mm). W miarę możliwości prosimy o dołączenie do prac płytę CD ze skanem prac(y).

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
Wyklucza się prace nagradzane w innych konkursach.
Prace konkursowe z dopiskiem „Manufaktura Satyry” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Żyrardowa, Wydział Promocji, Plac Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w czasie przesyłki.

Każdą z prac należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, jego adresem, telefonem i mailem. Należy również podać tytuł pracy. Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia oraz podpisane Oświadczenie RODO.

TERMINARZ

Termin nadsyłania prac – 21 czerwca (piątek) 2019 roku.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie Miasta Żyrardowa www.zyrardow.pl

oraz partnerów konkursu: www.spak.art.pl, www.sadurski.com, www.hajnos.pl, www.superpolonia.info , www.linktopoland.com

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi

5 października (sobota) 2019 roku, o godz. 17.00 w Galerii ,,Resursa” w Żyrardowie.

Wystawa zostanie wzbogacona o prace artystów zaproszonych przez organizatorów (poza konkursem), zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W latach ubiegłych byli to artyści z Ukrainy, Czech, Kanady, Węgier, Francji, Luksemburga, Niemiec, Włoch, Rosji, Litwy, Turcji, Rumunii, Niemiec, Chin, Azerbejdżanu i Hiszpanii.

NAGRODY

Jury dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową i przyzna następujące nagrody:

I nagroda – 3.000 PLN
II nagroda – 2.000 PLN
III nagroda – 1.000 PLN
Wyróżnienia (3) – 600 PLN
Nagroda Prezydenta Miasta Żyrardowa, – 1.000 PLN
Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie,
Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury,
Wyróżnienia Honorowe

Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

PRZYWILEJE UCZESTNIKÓW

Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymują bezpłatny katalog.
Laureaci zostaną zaproszeni na otwarcie wystawy i wręczenie nagród. Organizatorzy zapewniają laureatom zakwaterowanie na 1 noc. Nie będą zwracane koszty podróży.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne reprodukowanie prac do celów reklamowych w/w imprezy oraz Miasta Żyrardowa

za pośrednictwem wszelkich mediów dowolną ilość razy w dowolnym czasie. Prace lub ich kopie mogą być prezentowane po zakończeniu wystawy na innych wystawach lub imprezach.

Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.
Organizatorzy dokonają wyboru prac, które znajda się w katalogu i na wystawie.

Do pobrania:

Karta_zgloszenia
Oswiadczenie_RODO

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *