Wkrótce wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa

Plakat G_Usluga

Organizatorzy II Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa informują, że ogłoszenie wyników tegoroczne edycji będzie miało miejsce podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur 25 lutego o godz. 16.00 w olsztyńskim ratuszu. Wcześniej, by pokazać jak największą liczbę prac, odbędą się dwa wernisaże: 20 lutego o godz. 13.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i 23 lutego o godz. 14.00 w Galerii Usługa (Stare Miasto 2).

Na ekspozycję złożą się prace konkursowe, których autorami są:
Grzegorz Bąkowski, Mariusz Bocheński, Marcin Bondarowicz, Henryk Cebula, Andrzej Czyczyło, Dariusz Dąbrowski, Remek Dąbrowski, Edmund Dudek, Marek Gliwa, Michał Graczyk, Krzysztof Grzondziel, Mirosław Hajnos, Jarosław Hnidziejko, Józef Jabłoński, Ryszard Kudzian, Lech Kotwicz, Karolina Lewandowska, Sławomir Łuczyński, Maciej M. Michalski, Robert Mirowski, Marek Mosor, Janusz Mrozowski, Zbigniew Niewęgłowski, Dariusz Pietrzak, Waldemar Rukść, Szczepan Sadurski, Henryk Sawka, Włodzimierz Stelmaszczyk, Robert Trojanowski, Tomasz Wiater, Jacek Zygmunt.

Na wystawach zaprezentowane będą także prace Aleksandra Wołosa, Józefa Burniewicza i Zbigniewa Piszczako.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa jest nagrodzenie autorów najlepszych prac opublikowanych w 2019 roku i zwrócenie uwagi na znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym, tworzyć opowieść w postaci krótkiego komiksu czy być rysunkiem-ilustracją artykułu prasowego.

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *