Wystawa „Marszałek Józef Piłsudski w karykaturach”

Rys. Zdzisław Czermański (1900-1970)
Rys. Zdzisław Czermański (1900-1970)

W Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu, róg ul. Trębackiej, prezentowana jest w dniach od 3 do 18 listopada wystawa plenerowa grafik z kolekcji Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego „TEKI Marszałek Józef Piłsudski w karykaturach Zdzisława Czermańskiego, Adama Czernego i Gustawa Rogalskiego”

Rys. Adam Czerny [Szwarcenberg-Czerny] (1894-1943)
Rys. Adam Czerny [Szwarcenberg-Czerny] (1894-1943)
W dwudziestoleciu międzywojennym w polskiej prasie ukazywało się wiele karykatur Marszałka Józefa Piłsudskiego, przedstawianego jako głównego bohatera satyrycznych komentarzy do wydarzeń na polskiej i międzynarodowej scenie politycznej. Wydawano również niezwykle interesujące zespoły grafik poświęcone jego osobie. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują autorskie teki uznanych polskich grafików i rysowników satyrycznych tamtego okresu: Zdzisława Czermańskiego (1900-1970), Adama Czernego (1894-1943) i Gustawa Rogalskiego (1887-1939). Wystawa prezentuje wybrane karty z tek graficznych i albumów, które znajdują się w bogatej kolekcji Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, a są to m.in.: Album karykatur marszałka J. Piłsudskiego na pamiątkę X-lecia Niepodległości Rz. Posp. Polskiej 1914-1928 Gustawa Rogalskiego, wydany w Krakowie w 1928 r., Aby wszystkim dogodzić…, czyli jak różni różnie chcieliby widzieć Marszałka Adama Czernego, wydany w Warszawie w 1930 r. oraz teki autorstwa Zdzisława Czermańskiego: Marszałek Piłsudski w 13 karykaturach Zdzisława Czermańskiego (wyd. II, Paryż 1931) i Józef Piłsudski w 13 planszach Zdzisława Czermańskiego (Warszawa 1935).

Rys. Gustaw Rogalski (1887-1939)
Rys. Gustaw Rogalski (1887-1939)

Więcej o wystawie na stronie > http://muzeumkarykatury.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1382:teki-marszaek-pisudzki-w-karykaturach&catid=373:wydarzenia-aktualne&Itemid=550

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *