W Kragujevac Grand Prix dla Xiaoqiang Hou, Grzondziel wyróżniony

Grand Prix 18th International Salon of Antiwar Cartoon Kragujevac 2015 (Serbia) - Xiaoqiang Hou / China
Grand Prix 18th International Salon of Antiwar Cartoon Kragujevac 2015 (Serbia) – Xiaoqiang Hou / China

Grand Prix 18th International Salon of Antiwar Cartoon Kragujevac 2015 (Serbia) jury w składzie: Metni Peker – przewodniczący, rysownik (Turcja) oraz członkowie: Toso Borkovic – rysownik, Jugoslav Vlahovic – rysownik, Spiro Radulovic – rysownik, Miodrag Stojilovic – dziennikarz (wszyscy czterej – Serbia), przyznało pracy autorstwa Xiaoqiang Hou z Chin.
Złotą plakietą została nagrodzona praca Andreia Popova z Rosji, srebrną otrzymał Jovo Skomac z Serbii, a brązową Konstantin Kazanchev z Ukrainy.
Tradycją konkursu w Kragujevac są nagrody fundowane przez zaprzyjaźnione miasta. W gronie sześciu miast są dwa grody z Polski – Bydgoszcz i Bielsko-Biała.
Laureatami “ich” nagród zostali Sergey Semendyaev z Ukrainy i Sergei Belozerov z Rosji.
Ponadto jury wyróżniło dyplomami pięciu rysowników – jednym z nich jest Polak Krzysztof Grzondziel.

Award of city of Bydgoszcz (Poland): Sergey Semendyaev / Ukraine
Award of city of Bydgoszcz (Poland): Sergey Semendyaev / Ukraine

18th International Salon of Antiwar Cartoon Kragujevac 2015 / Serbia

Grand prix „Peace Messenger”: Xiaoqiang Hou / China

Gold Plaque: Andrei Popov / Russia

Silver Plaque: Jovo Skomac / Serbia

Bronze Plaque: Konstantin Kazanchev / Ukraine

Award of city of Bydgoszcz (Poland): Sergey Semendyaev / Ukraine

Award of City of Ingolstat (Germany: Cristo Komarnitski / Bulgaria

Award of City of Bielsko-Biala (Poland): Sergei Belozerov / Russia

Award of City Siresnes (France): Musa Gumus / Turkey

Award of City Pitesti (Romania): Vladimir Semerenko / Russia

Award of City Carrara (Italy): Seyran Ceferli / Azerbejian

D i p l o m a s:
Ba Bilig / China
Steve Jonesy / England
Slobodan Obradovic / Serbia
Raed Khalil / Syria
Krzysztof Grzondziel / Poland

Award of City of Bielsko-Biala (Poland): Sergei Belozerov / Russia
Award of City of Bielsko-Biala (Poland): Sergei Belozerov / Russia

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *