Turniej Satyry „O złotą szpilę”

szpilaa

Centrum Kulturalne w Przemyślu organizuje XVIII Ogólnopolski Turniej Satyry „O złotą szpilę”. Konkurs obejmuje cztery dziedziny twórczości: kreację słowa (dot. recytacji utworu satyrycznego), muzyczną, literacką i plastyczną.

ZASADY REGULAMINOWE

Turniej jest imprezą konkursową, otwartą dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych jak i zespołów, działających wyłącznie amatorsko.
Obejmuje cztery dziedziny twórczości:
KREACJĘ SŁOWA (dot. recytacji utworu satyrycznego), MUZYCZNĄ, LITERACKĄ i PLASTYCZNĄ.

Impreza odbędzie się w dniu
21 listopada 2015 r. (sobota)
godz. 10.00 – prezentacje konkursowe
godz.17.00 – finał
w Centrum Kulturalnym w Przemyślu
ul. Konarskiego 9
I. TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednego utworu satyrycznego autora polskiego lub obcego. Czas trwania prezentacji do 10 minut. Wykonawcy oceniani będą w 3 kategoriach wiekowych:
– uczniów gimnazjów,
– uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
– dorosłych.
Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia
7 listopada 2015r.

II PIOSENKA SATYRYCZNA

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednej piosenki satyrycznej autora polskiego lub obcego, dowolnego kompozytora. Czas trwania prezentacji do 10 minut. Kartę zgłoszenia należy przesłać do
7 listopada 2015r.

III. TURNIEJ LITERACKI

Uczestnicy nadsyłają dwa utwory satyryczne (forma
i treść dowolna), dotychczas niepublikowane
i nienagradzane w innych konkursach, do pięciu stron maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A4 w czterech egzemplarzach. Prace należy nadesłać opatrzone godłem wraz z metryczką zgłoszeniową
w zaklejonej kopercie.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa
17 października 2015r.

IV. TURNIEJ PLASTYCZNY

Turniej przebiega w 4 kategoriach wiekowych:
kat I – uczniowie gimnazjum;
kat. II – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
kat. III – uczniowie (gimnazja i licea), studenci szkół
i uczelni artystycznych
kat. IV – dorośli.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac lub pracy
o charakterze satyrycznym wykonanej w dowolnej technice oraz w formacie – max. A3 (297×420 mm).
Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, adres, kategoria wiekowa, rok powstania, tytuł, technika wykonania. Należy je dostarczyć na własny koszt na adres organizatora, który nie odpowiada za ich zniszczenie w czasie przesyłki.
Termin nadsyłania prac do 24 października 2015 r.
Oceny i wyboru prac na wystawę pokonkursową dokona jury powołane przez organizatorów.

V. NAGRODY

Główną nagrodą Turnieju jest symbol „ZŁOTA SZPILA”. Ponadto laureaci konkursu otrzymają nagrody
i wyróżnienia ufundowane przez organizatora
i sponsorów konkursu.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnikom Turnieju nie zapewniamy wyżywienia oraz zwrotu kosztów podróży.
2. Turniejowi towarzyszyć będą zajęcia metodyczne.
3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac literackich oraz plastycznych zostaną powiadomieni
i zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.
5. Szczegółowych informacji udziela
Dział Organizacji Działalności Artystycznej,
tel. (016) 678 20 09
6. Prace i karty zgłoszenia proszę nadsyłać na adres:

Centrum Kulturalne
ul. Konarskiego 9
37-700 Przemyśl
e-mail: artystyczny@ck.przemysl.pl
www.ck.przemysl.pl

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *