Rusza VII Manufaktura Satyry

logo-VII manufaktura

Rusza VII Ogólnopolski Konkurs Satyryczny ,,Manufaktura Satyry”. Konkurs odbywa się w ramach obchodów Roku Filipa de Girarda, w 100 – lecie nadania praw miejskich miastu Żyrardów. Temat główny konkursu to ,,Żyrardów. Wczoraj, dziś, jutro”. Temat dodatkowy to: ,,Filip de Girard. Życie i wynalazki”. Termin nadsyłania prac upływa 20 czerwca 2016 roku. Poniżej publikujemy regulamin konkursu:

————————-

VII Ogólnopolski Konkurs Satyryczny ,,Manufaktura Satyry”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem i realizatorem konkursu jest Miasto Żyrardów.
 2. Patronat honorowy nad imprezą objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury.
 1. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do artystów profesjonalnie uprawiających karykaturę i rysunek satyryczny, oraz do studentów Wyższych Uczelni Plastycznych.
 2. Konkurs odbywa się w ramach obchodów Roku Filipa de Girarda, w 100 – lecie nadania praw miejskich miastu Żyrardów, organizowanym pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Francuskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Pana Pierre’a Buhlera.

Temat główny konkursu:

ŻYRARDÓW

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

W 100 – lecie nadania praw miejskich miastu Żyrardów

Temat dodatkowy:

FILIP DE GIRARD

ŻYCIE I WYNALAZKI

Organizatorzy oczekują prac nawiązujących do tematu konkursu, do historii, współczesności i przyszłości miasta. Mile widziane będą prace pokazujące życie i wynalazki Filipa de Girarda.

Organizatorzy zachęcają do odwiedzenia strony internetowej Portalu Urzędu Miasta Żyrardowa www.zyrardow.pl

Siódma edycja konkursu przypada w szczególnym dla miasta roku.

Żyrardów celebruje Rok Filipa de Girarda, w 100 – rocznicę nadania praw miejskich miastu.

Poprzednie edycje ,,Manufaktury Satyry” swymi tematami nawiązywały do poszczególnych fragmentów historii:

I Manufaktura Satyry (2010) – ,,Fabryka”

W Żyrardowie powstała pierwsza na ziemiach polskich fabryka lniarska, która na przełomie XIX i XX wieku była największą fabryką lniarską w Europie. Pierwszym dyrektorem technicznym w fabryce był francuski inżynier i wynalazca Filip de Girard.

II Manufaktura Satyry (2011) – ,,Miasto (idealne)”

Wokół fabryki powstała osada fabryczna zbudowana w myśl ,,idealnej osady fabrycznej”. Dała ona początek miastu Żyrardów. Obecnie żyrardowska starówka jest jedną z najlepiej zachowanych XIX wiecznych osad fabrycznych w Europie. Od roku 2012 jest Pomnikiem Historii.

III Manufaktura Satyry (2012) – ,,Miasto ogród”

XIX wieczna idealna osada fabryczna, która dała początek miastu Żyrardów była jednocześnie ,,miastem ogrodem”.

IV Manufaktura Satyry (2013) – ,,Wielokulturowość”

Historię fabryki i miasta tworzyły oprócz Polaków liczne mniejszości narodowościowe.

Żyrardów był przez dziesięciolecia ,,tyglem narodów”.

V Manufaktura Satyry (2014) – ,,Technika i wynalazki”

W fabryce żyrardowskiej znalazły zastosowanie liczne wynalazki. Tu w 1833 roku zaczęły prace maszyny do mechanicznego przędzenia lnu skonstruowane przez Filipa de Girarda.

VI Manufaktura Satyry (2015) – ,,Kolej”

Konkurs zorganizowano w 170. rocznicę uruchomienia Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej, która przebiegała przez Rudę Guzowską (późniejszy Żyrardów).

 1. Do regulaminu dołączono krótki życiorys Filipa de Girarda.

Więcej informacji można znaleźć w internecie.

 1. Oryginały prac mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej z wykorzystaniem profesjonalnych programów graficznych z pakietu Adobe CS. Dopuszcza się collage i technikę komputerową. Wydruki prac wykonanych techniką komputerową muszą być odręcznie sygnowane. W przypadku prac wykonanych technikami komputerowymi prosimy o przesłanie na płycie CD ich zapisu elektronicznego (300 dpi, JPG,). Wyklucza się przesyłanie prac drogą elektroniczną oraz kserokopii prac oryginalnych.

Preferowany format A 3 (297 – 420 mm). W miarę możliwości prosimy o dołączenie do prac płytę CD ze skanem prac(y).

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
 2. Wyklucza się prace nagradzane w innych konkursach.
 3. Prace konkursowe z dopiskiem „Manufaktura Satyry” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Żyrardowa, Wydział Promocji, Plac Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w czasie przesyłki.

 1. Każdą z prac należy opatrzyć na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, jego adresem, telefonem i mailem. Należy również podać tytuł pracy. Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia.

TERMINARZ

Termin nadsyłania prac upływa 20 czerwca 2016 roku.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa www.zyrardow.pl oraz partnerów konkursu: www.spak.art.pl, www.sadurski.com, www.hajnos.pl, www.superpolonia.info , www.linktopoland.com

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w październiku 2016 roku w Galerii ,,Resursa” w Żyrardowie.

NAGRODY

 1. Jury, powołane przez Organizatora, dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową
  i przyzna następujące nagrody rzeczowe:
 • I nagroda o wartości, – PLN 3.000
 • II nagroda o wartości, – PLN 2.000
 • III nagroda o wartości, – PLN 1.000
 • Nagroda Specjalna (najlepsza praca w kategorii ,,Filip de Girard”, – PLN 2.000
 • Nagroda Prezydenta Żyrardowa, – PLN 1.000
 • Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie,
 • Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury,
 • wyróżnienia honorowe
 • ponadto przewidziane są nagrody pozaregulaminowe ufundowane przez sponsorów i inne instytucje.
 1. Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

PRZYWILEJE UCZESTNIKÓW

 1. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymują bezpłatny katalog.
 2. Laureaci zostaną zaproszeni na otwarcie wystawy i wręczenie nagród. Organizatorzy zapewniają laureatom zakwaterowanie na 1 noc. Nie będą zwracane koszty podróży.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne reprodukowanie prac do celów reklamowych w/w imprezy oraz Urzędu Miasta Żyrardowa za pośrednictwem wszelkich mediów dowolną ilość razy w dowolnym czasie. Prace lub ich kopie mogą być prezentowane po zakończeniu wystawy na innych wystawach lub imprezach.
 2. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 3. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.
 4. Organizatorzy dokonają wyboru prac, które znajdą się w katalogu i na wystawie.

***

Filip de Girard (1775 - 1845)
Filip de Girard (1775 – 1845)

 

1 lutego 1775 r., we francuskim mieście Lourmarin urodził się Filip de Girard, francuski inżynier i wynalazca, pierwszy dyrektor techniczny żyrardowskiej fabryki wyrobów lnianych, gdzie zastosowanie znalazła m.in. wynaleziona przez Girarda mechaniczna przędzarka lnu, która zrewolucjonizowała przemysł lniarski niemal w całej Europie. Od jego nazwiska pochodzi nazwa Żyrardów. Rok 2016, uchwałą Rady Miasta Żyrardowa, został ustanowiony ,,Rokiem Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich”.

Filip de Girard należy do grona najwybitniejszych XIX-wiecznych naukowców i wynalazców. Karierę konstruktora i wynalazcy rozpoczął już w wieku 14 lat konstruując swoją pierwszą turbinę wodną. Mało brakowało, aby rok później – w 1810 r. – młody geniusz został milionerem. De Girard za namową ojca przystąpił do konkursu na maszynę, dzięki której napoleońska Francja zdoła się uniezależnić od importowanej z wrogiej Wielkiej Brytanii bawełny. Zamknął się ponoć w pokoju z kłębkiem nici, źdźbłami lnu, wodą i szkłem powiększającym i po miesiącu zgłosił do opatentowania prząśnicę o dwunastu wrzecionach. Tak powstało pierwsze mechaniczne urządzenie do przędzenia lnu, które później zrewolucjonizowało proces produkcyjny.

Niestety, młody geniusz nie miał szczęścia. Zanim konkurs został oficjalnie rozstrzygnięty, Napoleon stracił władzę i nagrody w wysokości miliona franków nigdy Francuzowi nie wypłacono. Zresztą pech prześladował Girarda właściwie przez całe życie: zakładał kolejne fabryki, które jedna po drugiej upadały, konstruował kolejne przełomowe wynalazki, ale nie przynosiły one zysków. O ile więc można nazwać Girarda prekursorem idei innowacyjności technologicznej w biznesie, o tyle trudno uznać go za sprawnego przedsiębiorcę, efektywnie zarządzającego posiadanym kapitałem.

Filip de Girard jest autorem co najmniej trzydziestu wynalazków z różnych dziedzin techniki. Warto wymienić choćby turbinę wodną, kondensator elektryczny, a nawet machinę do rozwiązywania równań.

W 1825 r. Filip de Girard trafił do Królestwa Polskiego. Była to zasługa księcia Franciszka Druckiego-Lubeckiego, ministra skarbu Kongresówki, który potrafił docenić techniczny geniusz Francuza. De Girard najpierw pełnił funkcję głównego mechanika, później – doradcy Banku Polskiego (po 1830 r. instytucja ta przejęła kontrolę nad przemysłem na ziemiach polskich), gdzie zajmował się zamówieniami maszyn dla fabryk. Włączył się też w sprawę polską: podczas powstania listopadowego opracował technikę produkcji kolb do karabinów. Jednak największym osiągnięciem inżyniera była bez wątpienia fabryka uruchomiona

w 1833 r. w Rudzie Guzowskiej, w której znalazła zastosowanie m.in. wynaleziona przez Filipa de Girarda mechaniczna przędzarka lnu. Filip de Girard został pierwszym dyrektorem technicznym fabryki, a właściciele zakładu, dla uczczenia zasług francuskiego wynalazcy, nadali nowej osadzie nazwę Żyrardów.

Do końca pobytu w Królestwie Polskim Girard pozostawał doradcą technicznym w przedsięwzięciach przemysłowych Banku Polskiego takich, jak cukrownia w Guzowie, czy zakłady metalowe w Żarkach.

W 1844 r. Filip de Girard wrócił do Francji, gdzie zmarł 26 sierpnia 1845 r.

 

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *