Prace Galickiego na wystawie „Wyjechani. Przyjechani. Artyści z Warmii i Mazur”

galicki
rys. Artur Galicki

Prace Artura Galickiego będą prezentowane na wystawie „Wyjechani. Przyjechani. Artyści z Warmii i Mazur”, która zostanie otwarta w sobotę, 30 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00, w Galerii „Zamek” w Reszlu.

wyjechani

Ekspozycja „Wyjechani. Przyjechani. Artyści z Warmii i Mazur” prezentuje twórczość wybranych artystów silnie związanych z regionem. Tytuł sugeruje również kierunki przemieszczania się twórców, ich wyjazdy, przyjazdy, powroty. Warmia i Mazury, region pełen kontrastów i różnorodności jest dla jednych rodzinnym domem, dla innych zaś domem odnalezionym.
Wystawa prezentuje twórczość kilkunastu artystów, swoisty przegląd ich artystycznych działań i rozmaitych dyscyplin. Stanowi równocześnie kompilację nieoczywistą, łączącą różniących się pokoleniowo, zupełnie odmiennych stylistycznie twórców, sięgających po rozmaite media. Nic nie jest tu oczywiste i do końca zaplanowane. Siłę przekazu stanowi indywidualność każdego artysty.
W wystawie weźmie udział 12 twórców, którzy prezentują po kilka, kilkanaście prac. Można więc powiedzieć, że ta dość obszerna prezentacja w monumentalnych wnętrzach Galerii „Zamek” będzie stanowiła 12 niezależnych wystaw twórców. Są to z jednej strony artyści na Warmii i Mazurach urodzeni, wykształceni w dużych miastach – Olsztyn, Warszawa, Gdańsk, Toruń, którzy tu powrócili lub bywają. Z drugiej zaś twórcy, którzy nie mają tutaj swoich korzeni, przyjechali tutaj z innych części Polski i postanowili tu się osiedlić. Tytuł „Wyjechani. Przyjechani” jest swoistym wspólnym mianownikiem prezentowanych artystów.
Na wystawie zobaczymy prace Antka Grzybka z serii „The Future Archeology” (część projektu intermedialnego pt. „Utopia 42”); akwarele, pastele i rysunki Józefa Charytoniuka, specjalisty w konserwacji papieru, grafiki i starodruków. Prezentowane będą również wybrane prace z limitowanej serii „Olsztyn – Tożsamość” Marceliny Mikułowskiej, Ślązaczki z pochodzenia, która wychowała się na Warmii w artystycznej rodzinie; cykl „Anioły” i rysunki Artura Galickiego, satyryka i karykaturzysty. Fotografię ukazującą nieznane oblicza Warmii i Mazur zaprezentuje Marcin Surowiecki, konserwator zabytków, obserwator natury, który zakochał się w Warmii i osiedlił się tutaj na stałe. Interesującym starciem pod względem formalnym, stylistycznym i pokoleniowym będzie prezentacja rzeźb Bolesława i Macieja Marschallów, ojca i syna, reprezentujących inne szkoły rzeźby, zupełnie odmienną estetykę i inny proces twórczy (Bolesław Marschall tworzy głównie w granicie, piaskowcu. Maciej Marschall upodobał sobie metal, specjalizując się w stali spawanej). Prace ceramiczne z serii Vanitas pokaże Katarzyna Mikłasz z pochodzenia mrągowianka. Na wystawie zobaczymy również prace Joanny Dłużniewskiej – prezentowany cykl nawiązuje do eksterminacji plemion Prusów w XIII wieku, porównywalny z eksterminacją Indian w Ameryce Północnej. Również malarstwo, cykl prac belgijskich, polskich i szwajcarskich, pokaże Maciej Podsiadło, który po powrocie do Polski z Brukseli zamieszkał w Garbnie pod Kętrzynem. Grupa Rokosz działająca w Lidzbarku Warmińskim, zrzeszająca młodych artystów, absolwentów gdańskiej ASP, którzy tworzą w Lidzbarku coś na kształt komuny artystycznej, zaprezentuje rozmaite dyscypliny artystyczne: rysunek, grafikę, malarstwo, ceramikę i instalację interaktywną. Pochodząca ze Szczytna Katarzyna Wolicka pokaże obrazy batikowe, cykle na wskroś malarskie, odwołujące się do skrótów myślowych, swobodnych skojarzeń, jakie budzą przypadkowe sytuacje.
Na wystawie, mającej charakter przeglądu i odznaczającej się swobodą artystyczną zobaczymy zatem malarstwo, rzeźbę, techniki graficzne, fotografię, instalacje interaktywne.
Wystawa potrwa do 17 lipca 2016 r. Kurator: Diana Stajszczak

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *