Odszedł Leszek Bondarowicz

LESZEK BONDAROWICZ 1945-2015 Portrait of my Father Art by Marcin Bondarowicz
Portrait of my Father Art by Marcin Bondarowicz

W ubiegłą niedzielę po ciężkiej chorobie zmarł Leszek Bondarowicz – wyjątkowy człowiek, wybitny Artysta. Ojciec znakomitego ilustratora i karykaturzysty Marcina Bondarowicza.

Leszek Bondarowicz (1945-2015) całe swoje zawodowe życie poświęcił twórczości artystycznej. Uprawiał malarstwo, w tym sakralne, medalierstwo i małe formy graficzne – ekslibris. Jego dorobek artystyczny był prezentowany na licznych wystawach krajowych i zagranicznych.
Zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Prace artysty można spotkać w licznych muzeach, także w Watykanie. Znajdują się też w galeriach, kościołach i prywatnych zbiorach na całym świecie.
Jego twórczość już za życia została doceniona, a krytycy sztuki wyrażali się o jego dziełach bardzo pochlebnie. Prace Leszka Bondarowicza publikowane były również w licznych folderach, katalogach oraz materiałach zbiorowych tematycznie związanych z jego artystycznymi dokonaniami. Jego życie i twórczość znalazła również odbicie w niedawno wydanej monografii pt.: „Leszek Bondarowicz malarstwo i grafika”.
Pozostawił olbrzymi dorobek artystyczny, którego nie sposób wymienić w tym krótkim przypomnieniu jego sylwetki.

Urna z prochami Artysty została pochowana w czwartek, 24 września, na cmentarzu komunalnym przy ul. Polnej w Starachowicach. W ostatniej drodze towarzyszyła mu plejada starachowickich twórców i animatorów kultury: malarze, graficy, rzeźbiarze, poeci, pracownicy starachowickich placówek kultury, przyjaciele, sąsiedzi i znajomi. Była nieliczna reprezentacja władz powiatu starachowickiego i gminy Pawłów.

Cześć Jego pamięci !

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *