Kazanevsky zrezygnował z jury konkursu „Ricardo Rendon”

Vladimir Kazanevsky / Ukraina
Vladimir Kazanevsky / Ukraina

Vladimir Kazanevsky, znakomity rysownik z Ukrainy, zrezygnował z udziału w pracach jury organizowanego w Kolumbii 26. International Cartoon Festival „Ricardo Rendon” Colombia 2019.
Powodem rezygnacji było niewywiązywanie się kolumbijskich organizatorów ze swoich zobowiązań – systematycznie unikają wypłacania nagród laureatom konkursu. W takiej sytuacji jest też sam Kazanevsky, który na zdobytą w Kolumbii nagrodę czeka już kilka dobrych lat…

Poniżej publikujemy oświadczenie Vladimira Kazanevskyego:

I refuse to be a jury member of 26th of Cartoon Rendon International Festival 2019 due to the systematic non-payment of prize money to the winners of this competition. I won First prize on this contest in 2014 (http://noticartuncolombia.blogspot.com/…/resultados-del-20-…) and did not get prize money yet.

Я опрометчиво согласился быть членом жюри 26-го Международного конкурса карикатур «Рикардо Рендон». Затем получил информацию, что организаторы этого конкурса систематически не выплачивают победителям конкурса призовые. Покопался в своих записях и обнаружил, что в 2013 году мне присудили первую премию и также не выплатили призовые. Я обратился к организатору конкурса господину Фернандо Пика с объяснениями. Ответ был туманным, суть которого сводилась к тому, что нужно подождать, когда к власти придёт правительство, которое будет поддерживать этот конкурс карикатур. В ответ я официально отказался быть членом жюри Международного конкурса карикатур «Рикардо Рендон».

Mimo takich zastrzeżeń organizatorzy kontynuują prace nad sfinalizowaniem tegorocznej edycji konkursu. Ogłosili listę artystów, których prace zostały zakwalifikowane do prezentacji na wystawie i rywalizacji o nagrody (?). Ogłoszenie wyników zaplanowane jest na 13 listopada br.
Listę wyselekcjonowanych autorów można pobrać ze strony > https://cartoonrendon.com/wp-content/uploads/2019/10/selected2019.pdf. Na liście nie ma rysowników z Polski.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *