IX Manufaktura Satyry w biało-czerwonych barwach

LOGO MANUFAKTURA SATYRY

Centrum Kultury w Żyrardowie zaprasza wszystkich parających się rysunkiem satyrycznym i karykaturą do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Manufaktura Satyry’2018, którego temat – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – nie może brzmieć inaczej niż ,,NIEPODLEGŁOŚĆ”.

Termin nadsyłania prac – 21 czerwca (poniedziałek) 2018 roku.

Więcej informacji w regulaminie poniżej oraz w zakładce ,,Manufaktura Satyry” na stronie Miasta Żyrardowa ( tam też do pobrania karta zgłoszenia ) > https://www.zyrardow.pl/3011,manufaktura-satyry.html

IX Ogólnopolski Konkurs Manufaktura Satyry’2018

REGULAMIN KONKURSU

 • Organizatorem i realizatorem IX edycji konkursu jest Centrum Kultury w Żyrardowie.
 • Patronat honorowy sprawuje Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury.
 • Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do artystów profesjonalnie uprawiających karykaturę i rysunek satyryczny, oraz do studentów wyższych uczelni plastycznych.
 • Temat konkursu:

NIEPODLEGŁOŚĆ

W 100. LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Czym dla współczesnych Polaków jest niepodległość?

Czym jest patriotyzm?

Minione stulecie widziane przez pryzmat nie tylko najważniejszych wydarzeń historycznych i losów bohaterów narodowych, ale również poprzez życie zwykłych ludzi.

Ojcowie naszej niepodległości – nie tylko Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski.

Żyrardów w niepodległej Polsce. Żyrardów jako mała ojczyzna.

Józef Piłsudski – Honorowy Obywatel Miasta Żyrardowa.

Miejsce Polski we współczesnym świecie.

Jak Polskę i Żyrardów postrzegają cudzoziemcy.

Organizatorzy oczekują prac nawiązujących do tematu konkursu. Zachęcają do odwiedzenia strony internetowej Miasta Żyrardowa www.zyrardow.pl oraz strony internetowej Muzeum Mazowsza Zachodniego www.muzeumzyrardow.pl

Polecamy ,,Vademecum Żyrardowa” wydane przez Muzeum Mazowsza Zachodniego, które można pobrać w formie elektronicznej ze strony muzeum: www.muzeumzyrardow.pl/index.php?p=vademecum

 • Oryginały prac mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej. Dopuszcza się collage i technikę komputerową. Wydruki prac wykonanych techniką komputerową muszą być odręcznie sygnowane. W przypadku prac wykonanych technikami komputerowymi prosimy o przesłanie na płycie CD ich zapisu elektronicznego (300 dpi, JPG,). Wyklucza się przesyłanie prac drogą elektroniczną oraz kserokopii prac oryginalnych.

Preferowany format: A3 (297 – 420 mm). W miarę możliwości prosimy o dołączenie do prac płytę CD ze skanem prac(y).

 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
 • Wyklucza się prace nagradzane w innych konkursach.
 • Prace konkursowe z dopiskiem „Manufaktura Satyry” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II Nr 3, 96-300 Żyrardów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w czasie przesyłki.

 • Każdą z prac należy opatrzyć na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, jego adresem, telefonem i mailem. Należy również podać tytuł pracy. Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia.

TERMINARZ

Termin nadsyłania prac – 21 czerwca (poniedziałek) 2018 roku.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronnie Centrum Kultury w Żyrardowie (www.ckzyrardow.pl), Miasta Żyrardowa (www.zyrardow.pl) oraz partnerów konkursu: www.spak.art.pl, www.sadurski.com, www.hajnos.pl, www.superpolonia.info , www.linktopoland.com

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi 29 września 2018 roku, o godz. 17.00, w Galerii ,,Resursa” w Żyrardowie.

Wystawa zostanie wzbogacona o prace artystów zaproszonych przez organizatorów (poza konkursem), zarówno z Polski, jak i z zagranicy. W latach ubiegłych byli to artyści z Ukrainy, Czech, Kanady, Węgier, Francji, Luksemburga, Niemiec, Włoch, Rosji, Litwy, Turcji, Rumunii i Niemiec.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wernisażu, jeśli ze względów ogólno – organizacyjnych będzie taka konieczność.

NAGRODY

 • Jury dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową i przyzna następujące nagrody:
 • I nagroda – 3.000 PLN
 • II nagroda – 2.000 PLN
 • III nagroda – 1.000 PLN
 • Wyróżnienia (3) – 600 PLN
 • Nagroda Prezydenta Miasta Żyrardowa,
 • Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie,
 • Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury,
 • Wyróżnienia Honorowe
 • Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

PRZYWILEJE UCZESTNIKÓW

 • Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymują bezpłatny katalog.
 • Laureaci zostaną zaproszeni na otwarcie wystawy i wręczenie nagród. Organizatorzy zapewniają laureatom zakwaterowanie na 1 noc. Nie będą zwracane koszty podróży.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne reprodukowanie prac do celów reklamowych w/w imprezy oraz Centrum Kultury w Żyrardowie i Urzędu Miasta Żyrardowa za pośrednictwem wszelkich mediów dowolną ilość razy w dowolnym czasie. Prace lub ich kopie mogą być prezentowane po zakończeniu wystawy na innych wystawach lub imprezach.
 • Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy dokonają wyboru prac, które znajda się w katalogu i na wystawie.

ORGANIZATOR

 

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *