I Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa

wolos-sep-2

Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie organizuje I Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa. Szczegóły w regulaminie poniżej.
I Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa

Celem Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa jest nagrodzenie autorów najlepszych prac w 2018 roku i zwrócenie uwagi na znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym, tworzyć opowieść w postaci krótkiego komiksu czy być rysunkiem-ilustracją artykułu prasowego.

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.
Patronat honorowy nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.
Regulamin
1. Konkurs obejmuje rysunki opublikowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, w prasie i mediach elektronicznych. Tematyka konkursu jest nieograniczona: rysunek polityczny, społeczny, humorystyczny, sportowy, karykatura itp.
2. Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej w rozdzielczości 300 dpi, formacie jpg, rozmiarze A4 z podaniem tytułu wydawnictwa i datą publikacji. Ponadto należy dołączyć zeskanowaną stronę czasopisma z rysunkiem, natomiast w przypadku prac zamieszczonych w Internecie należy podać link do strony, na której został zamieszczony rysunek oraz PrintScreen strony internetowej z zamieszczonym rysunkiem.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
4. Prace, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora wraz z danymi kontaktowymi, należy przesłać na adres: ok.rysprasowy@interia.pl. Termin nadsyłania prac do 31 stycznia 2019 roku.
5. Prace będzie oceniać jury powołane przez Zarząd Oddziału SDP, które przyzna nagrody i wyróżnienia. Nagroda główna będzie nagrodą pieniężną.
6. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
7. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur w Olsztynie, 24 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje u koordynatora konkursu: Zbigniew Piszczako, email: ok.rysprasowy@interia.pl, tel. 694  712  745

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *