Gnyś – Godard i Kołaczek w finale konkursu Nosoroga

Rys. Małgorzata Gnyś-Godard
Rys. Małgorzata Gnyś – Godard

Na stronie http://www.nosorog.rs.sr/brojevi-numbers/161-170/169ns1.html zostało opublikowanych 30 najlepszych karykatur spośród nadesłanych na VIII International Caricature Contest, którego organizatorem jest Magazine “NOSOROG” ukazujący się w Bośni i Hercegowinie. Tematem do skarykaturowania w tej edycji konkursu byli znani pisarze i poeci.
W gronie wyselekcjonowanych prac są dwie (chyba, bo nazwisk autorów organizatorzy nie podają) karykatury autorstwa polskich rysowników. Pierwsza, to karykatura Lwa Tołstoja autorstwa Małgorzaty Gnyś – Godard, a druga przedstawiająca Williama Szekspira wyszła spod ręki Zbigniewa Kołaczka.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *